Tuesday, 24 January 2012

Prayer in honour of St. Paul


پولوس رسول


Paulus Rasúl kí ‘izzat men du‘á

Ai Yisú‘ ham terí hamd karte aur terá shukr bajá láte hain, ki tú ne Muqaddas Paulus par rahm kar ke, Masíhion ke satánewále sakht dil insán ko kalísiyá ká sachá Rasúl banáyá. Tú ne Muqaddas Rasúl ke dil ko Khudá aur kalísiyá kí muhabbat se ma‘múr kiyá, use pákízagí  ká manád banáyá aur kámil tábidárí ká á’la namúna ṭhahráyá. Ai Muqaddas Paulus tú ne shahr shahr aur gánw gánw men, Injíl kí manádí sache dil aur kámil muhabbat se kí.

Áj ham terí sifárish cháhte hain, aur cháhte hain, ki ham apní kamzorion aur khatáon se munh moṛen, aur  Yisú‘ Masíh ko apni zindagí ka namúna banáen. Tú hamáre khayálát, mahsúsát aur hawás ko halimí kí sachí Rúh ‘atá kar, táki ham apní sárí táqat se aur samájí zará‘e iblágh kí  wasátat se du‘á, amál aur Kalám kí risálat bajá láne ke qabíl ban jáen. Ámín

----
 There are many books written on Saint Paul. My favourite one that I  have found really helpful and gives a brief overview of the letters of Saint Paul is A Pocket Guide to St. Paul by Dr. Scott Hahn. For more info click here, and to learn more about the apostle St. Paul  click here.

No comments:

Post a Comment